Trang chủ 1

DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

Giảm giá!
Sắp mở bán
Giá: Liên hệ trực tiếp
 • Số căn hộ: 297
 • Mật độ xây dựng: 32%
Giảm giá!
Đang mở bán
Giá: 20 - 21 tr/m²
 • Số căn hộ: 1.256
 • Mật độ xây dựng: 38%
Giảm giá!
Đang mở bán
Giá: 20 - 24 tr/m²
 • Số căn hộ: 406
 • Mật độ xây dựng: 35%
Sắp mở bán
Giá: Liên hệ trực tiếp
 • Số căn hộ: 518
 • Mật độ xây dựng: 30%
Sắp mở bán
Giá: 25 - 32 tr/m²
 • Số căn hộ: 440
 • Mật độ xây dựng: 30,6%
Sắp mở bán
Giá: 29 - 31 tr/m²
 • Số căn hộ: 549
 • Mật độ xây dựng: 30%
Xem thêm dự án