Pháp Lý Dự Án Phố Đi Bộ Việt Trì

Chia sẻ

Pháp lý dự án Phố Đi Bộ Việt Trì: Phố đi bộ là dự án trọng điểm của tỉnh Phú Thọ trong nhiệm kỳ 2021 – 2025, Được sự quan tâm đặc biệt từ các cơ quan lãnh đạo của tỉnh và thành phố nên pháp lý dự án hiện tại đã đầy đủ và yên tâm với những nhà đầu tư, khách hàng mua trong tương lai. Dưới đây là danh mục hồ sơ pháp lý của dự án:

Pháp Lý Dự Án Phố Đi Bộ Việt Trì 1

QUYẾT ĐỊNH 1/500

Pháp Lý Dự Án Phố Đi Bộ Việt Trì 2 Pháp Lý Dự Án Phố Đi Bộ Việt Trì 3 Pháp Lý Dự Án Phố Đi Bộ Việt Trì 4 Pháp Lý Dự Án Phố Đi Bộ Việt Trì 5

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG:

Đang cập nhật: ….

Trả lời

Trưởng phòng kinh doanh
  • Trưởng phòng kinh doanh
  • 098.5976.098