Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
27
Số tầng:
5
Số căn:
297
Quy mô:
14,2 ha
Mật độ xây dựng:
32%
Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô
Loại: Shop house Trạng thái: Sắp mở bán
Số Block:27 Số tầng:5
Quy mô:14,2 ha Mật độ xây dựng:32%
Số căn hộ:297 Ngày hoàn thành:Q4/2025
Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô
Loại: Shop house
Trạng thái: Sắp mở bán
Số Block:27
Số tầng:5
Quy mô:14,2 ha
Mật độ xây dựng:32%
Số căn hộ:297
Ngày hoàn thành:Q4/2025