Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
12
Số tầng:
3.5
Số căn:
440
Quy mô:
24,4 ha
Mật độ xây dựng:
30,6%
Chủ đầu tư: Danko Group
Loại: Biệt thự Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:12Số tầng:3.5
Quy mô:24,4 haMật độ xây dựng:30,6%
Số căn hộ:440Ngày hoàn thành:2025
Chủ đầu tư: Danko Group
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:12
Số tầng:3.5
Quy mô:24,4 ha
Mật độ xây dựng:30,6%
Số căn hộ:440
Ngày hoàn thành:2025