Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
10
Số tầng:
4
Số căn:
549
Quy mô:
12,657.3 m2
Mật độ xây dựng:
30%
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Toàn Cầu
Loại: Biệt thự Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:10Số tầng:4
Quy mô:12,657.3 m2Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:549Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Toàn Cầu
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:10
Số tầng:4
Quy mô:12,657.3 m2
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:549
Ngày hoàn thành: