Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
10
Số tầng:
4
Số căn:
518
Quy mô:
58,8 ha
Mật độ xây dựng:
30%
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Toàn Cầu
Loại: Biệt thự Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:10 Số tầng:4
Quy mô: 58,8 ha Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:518 Ngày hoàn thành:Quý IV/2030
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Toàn Cầu
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:10
Số tầng:4
Quy mô: 58,8 ha
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:518
Ngày hoàn thành:Quý IV/2030