Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
21
Số căn:
406
Quy mô:
5367,3 m2
Mật độ xây dựng:
35%
Chủ đầu tư: Vạn Cát SJC Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2 Số tầng:21
Quy mô:5367,3 m2 Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:406 Ngày hoàn thành:Quý IV/2021
Chủ đầu tư: Vạn Cát SJC Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2
Số tầng:21
Quy mô:5367,3 m2
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:406
Ngày hoàn thành:Quý IV/2021