Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
20
Số tầng:
5
Số căn:
667
Quy mô:
56,4 ha
Mật độ xây dựng:
23%
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Toàn Cầu
Loại: Biệt thự Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:20Số tầng:5
Quy mô:56,4 ha Mật độ xây dựng:23%
Số căn hộ:667Ngày hoàn thành:2024
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Toàn Cầu
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:20
Số tầng:5
Quy mô:56,4 ha
Mật độ xây dựng:23%
Số căn hộ:667
Ngày hoàn thành:2024